Interculturele Projecten

Met Bureau Eigen KR8 samen eerst alles op een rij.

Steeds meer organisaties in Nederland proberen hun diensten af te stemmen op allochtone clienten. Het bereiken van en de communicatie met deze doelgroep is niet voor alle organisaties vanzelfsprekend. Bureau Eigen KR8 kan u helpen om uw organisatiedoelen te realiseren door als intermediair op te treden. De aanwezige expertise rondom interculturele communicatie en de brede maatschappelijke kennis vormen de jusite ingredienten om samen interculturele prokjecten vorm te geven en uit te voeren.